Οι συναντήσεις και εκδηλώσεις μας έχουν ανασταλεί λόγω της πανδημίας.

Μπορείτε να δείτε το ιστορικό των παλιότερων συναντήσεών μας στο methexi.blogspot.com

 

Ανανέωση πλαισίου συναντήσεων